Nyheter Världen 

Olösta förhandlingar efter toppmötet i Madrid

Höga ambitioner har varit temat för klimatmötet, COP25, i Madrid. Trots det uppmuntrade temat har länderna inte kommit överens om flera viktiga frågor som därför skjuts fram till nästa års stormöte. Frågorna tog många turer i förhandlingarna och mötet i sin helhet satte rekord i hur mycket övertid som krävdes för att komma till avslut.

FN:s klimatmöte i Madrid pågick under mer än två veckor. Förhandlingar pågick under två extra dagar än den avsatta tiden för mötet, vilket är ett rekord för hur mycket övertid som gått åt till något klimatmöte hittills. Ändå kom de deltagande länderna inte fram till några lösningar utan sköt upp många viktiga frågor, vilket kommer att belasta dagordningen under nästa års klimatmöte som arrangeras i Glasgow. På grund av de olösta frågorna och långsamma förhandlingarna har många av ländernas representanter uttryckt besvikenhet och irritation.

COP25 syftade till att FN:s medlemsländer skulle färdigställa Parisavtalets alla punkter. De viktigaste frågorna som diskuterades var dels, regler för handel med utsläppsminskningar mellan stater. Och dels, hur förluster och skador på grund utsläppen ska ersättas. Dessvärre kom ministrarna inte överens i dessa frågor som därför kommer att behandlas nästa år igen. Därför vet vi inte än så länge vilka åtgärder för klimatavtrycken Sverige och Jönköping kommer påta sig och om något kommer förändras i vårt förhållningssätt till miljön och klimatet. Vad man däremot kan konstatera, som även konstaterades på klimatmötet, är att flera vetenskapliga rapporter har lagt fram bevis för att klimatförändringen går fortare än vad man tidigare trott och att det är bråttom att agera.

Greta Thunberg och ungdomsrörelsen märkets inte av i förhandlingarna trots Gretas framgångar 2019.
Irma Hellman

Related posts