Nyheter Sverige 

Mass-SMS från myndigheterna

Mass-smset
Foto: Josefine Carlsson

För att nå ut med de nya nationella råden skickades det under måndagen ut mass-sms från Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till alla invånare i Sverige. Smset har fått stor uppmärksamhet och kritik från flera håll. På sociala medier skrivs det bland annat att sms är ”olämpligt för massutskick av denna typ”.

jjosefinecarlsson

Related posts