Sverige 

Striden om valfri barnomsorg

Video: Julia Ljunggren

Trots att alternativen håller på att bli färre, finns idag valmöjligheten att välja mellan både förskolor, dagmammor och flerfamiljssystem. Men, att kunna vara hemmaförälder tycks ha glömts bort med tiden.

De färgade lamporna som är virade runt räcket på uteplatsen lyser upp i det ruskiga vädret. Jag går till andra sidan huset och möter där Linnéa Larsson och hennes dotter. Vi börjar genast prata om vad de, som mamma och dotter, gör en tisdagsmorgon som denna.

Från förskolan längre bort på gatan hörs stoj, men här kan Linnéa leka ostört tillsammans med sin dotter. Något hon inte tar för givet sedan regeringen gav förslag om att införa obligatorisk förskola från fem års ålder. Tidigare har även politiker lämnat förslag om obligatorisk förskola från två års ålder, men det fick hård kritik genom bland annat Madeleine Lidmans namninsamling. Madeleine Lidman driver en Facebook-sida, podcast och blogg under namnet Hemmaföräldrars nätverk. Ett ämne som har engagerat Linnéa allt mer den senaste tiden.

Jag tycker att det är upp till varje familj att bestämma om man vill utnyttja kommunal barnomsorg eller inte. Dessutom känns det extra tryggt att hålla mitt barn hemma nu under Corona-pandemin.

Linnéa och hennes dotter på promenad. Foto: Julia Ljunggren

Linnéas dotter är idag drygt två år gammal och har ännu inte börjat på förskola. Idag kombinerar Linnéa distansstudier med att vara just hemmaförälder. Alla föräldrar har inte möjligheten att vara hemma efter att föräldradagarna är slut, men hon vill upplysa andra om att man som förälder inte är tvingad till att ha sina barn på förskola. För Linnéa är valmöjligheten att kunna vara hemma viktig.

Jag tycker att det är fel att dagmammor försvinner mer och mer, och att det är kommunerna som står bakom ett sådant beslut. För mig är det viktigt att var och en får bestämma om man vill vara hemma med sina barn eller inte.

Linnéa tror att en av anledningarna till att hon vill vara hemma med sin dotter är för att hon själv fick vara hemma under sin uppväxt. Något hon ser som väldigt positivt, då hon fick möjlighet att följa med på saker och ting som hon inte hade upplevt i samma utsträckning om hon hade gått på förskola. Allt ifrån att besöka biblioteket varje vecka till att varje dag få vara med i köket och laga mat. Hon tror även att det är viktigt med en trygg, lugn och lärorik uppväxt, vilket man som hemmaförälder kan skapa.

Både att stressa och att jobba kommer man hinna med senare i livet, därför vill jag ägna all min tid åt min dotter just nu.

Julia Ljunggren

Related posts