Aktuellt Jönköping Lokalt Nyheter 

Så vill politikerna stärka stödet för unga i grundskolan

Sedan tio år tillbaka så har kommunen inte haft någon resursskola i kommunen, något som alla partierna nu är överens om att förändra.

Det fanns resursskolor i Jönköping fram till år 2011, då kommunen valde att inrätta resursenheter istället. Resursenheterna är endast tillfälliga lösningar för eleverna under kortare perioder, för att sedan återvända till sina hemskolor igen. Syftet med resursplaceringen har varit att eleven ska få olika åtgärder och anpassningar för att klara sin skolgång. Något som politikerna nu vill ändra till en mer långsiktig åtgärd igen. Hösten 2022 så kommer första kommunala resursskolan att starta i Huskvarna. Ett beslut som har tagits av en enig barn- och utbildningsnämnd. Det kommer att bli 20 – 25 platser på skolan som är ämnad för elever i årskurs fyra till nio. Lokalerna som ska användas är nuvarande Nordskogens skola i Huskvarna som kommer att göras om. Eleverna som går där idag kommer att flytta till andra skolor i området. Helene Hellström ledamot för barn och utbildningsnämnden Moderaterna säger, att de vill satsa ännu mer på barn och unga i sitt budgetförslag.

Related posts