Ny anstalt kan byggas i Jönköping

Kriminalvården vill utöka och bygga fler anstalter. Jönköping är väldigt intresserade och har nu pekat ut en passande plats för detta.

Read More